Γιόγκα για όλους

 Γενικό μάθημα καθοδηγούμενης ροής, χωρίς να αποκλείεται η στατικότητα. Το επίπεδο καθορίζεται κάθε φορά εκ νέου ανάλογα την δυναμική της ομάδας. Απευθύνεται σε όλους τους ασκούμενους.