Γιόγκα για όλους

 Γενικό μάθημα καθοδηγούμενης ροής, χωρίς να αποκλείεται η στατικότητα. Το επίπεδο καθορίζεται κάθε φορά εκ νέου ανάλογα την δυναμική της ομάδας. Απευθύνεται σε όλους τους ασκούμενους. 

Επιπλέον Θεματικά Σάββατα για όλους του ασκούμενους. Το μάθημα κάθε φορά εστιάζει σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα είτε όσον αφορά το πρακτικό – θεωρητικό κομμάτι της γιόγκα είτε όσον αφορά το φιλοσοφικό υπόβαθρο.