Γιόγκα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ)

YOGA I
Γνωστικό επίπεδο. “Τα μέρη”. Εκμάθηση των στάσεων. Στατικότητα -Ευθυγράμμιση- Ανάλυση, Κατανόηση της μηχανικής των αρθρώσεων, Ενδυνάμωση κέντρου, Βασικές τεχνικές αναπνοής, Εισαγωγή σε απλές ροές. Απευθύνεται σε νέους μαθητές χωρίς να αποκλείει μεσαίους και προχωρημένους αν χρειάζονται να επανέλθουν στην μελέτη με μια πιο αναλυτική προσέγγιση των στάσεων ή χρειάζονται για κάποια περίοδο την ανάγκη μιας πιο ήπιας πρακτικής.

YOGA I, II
Γνωστικό και μεσαίο επίπεδο. “ Από τα μέρη στο όλον και από το όλον στα μέρη”. Απλές ροές-Ευθυγράμμιση-Ενδυνάμωση. Μεταβατικό στάδιο. Στατικότητα και ροή. Απευθύνεται σε αρχάριους και μεσαίους ασκούμενους.

YOGA II, III
Μεσαίο και προχωρημένο επίπεδο. “Από τα μέρη στο Όλον”. Μάθημα ροής. Σύνδεση των στάσεων, τοποθετώντας τες σε σειρά και οδηγώντας τες σε μια αρμονική αλληλουχία σε πλήρη σύνδεση με την αναπνοή. Προοδευτικότητα και ποικιλομορφία, από απλές ροές σε πιο σύνθετες, από εύκολες σε πιο δύσκολες στάσεις. Μέσα από ρευστότητα-διαδοχικότητα-βραδύτητα. Απευθύνεται σε μεσαίους και προχωρημένους ασκούμενους, σε όσους είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές θέσεις και την σωστή τοποθέτηση του σώματος.