Καλοκαιρινά μαθήματα

Mε πολύ χαρά σας ανακοινώνουμε πως για τους μήνες Ιούνιο-Σεπτεμβριο σας προσφέρουμε απεριόριστα μαθήματα το μήνα με 60 ευρώ. Ας έχουμε ένα λόγο παραπάνω λοιπόν για συχνή πρακτική άσκηση και για εκπλήρωση προσωπικών στόχων.

Για τους μήνες αυτούς τα μαθήματα θα απευθύνονται σε όλους, χωρίς επίπεδα και κατεύθυνση. Το κάθε μάθημα θα δημιουργείται ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε ημέρας και τη δυναμική της ομάδας. Οι ασκούμενοι έχουν τη δυνατότητα ευελιξίας σε όλα τα μαθήματα.

Καλή αντάμωση στα στρωματάκια μας!