Η γιόγκα ως φιλοσοφία

Γιόγκα, είναι ένα από τα έξι φιλοσοφικά συστήματα της Ινδικής σκέψης (darsanas) και παρόλο που κατάγεται από την μακρινή Ινδία, το περιεχόμενο του είναι παγκόσμιο και αφορά τον κάθε άνθρωπο οποιασδήποτε χώρας. Η λέξη darsana προέρχεται από την σανσκριτική ρίζα drs η μετάφραση της οποίας είναι βλέπω- θέα-θέαση ή ο συγκεκριμένος τρόπος να βλέπω, σαν να κρατάω έναν καθρέφτη, μέσω του  οποίου μου δίνεται η δυνατότητα να δω μέσα στον εαυτό μου. Στην ουσία όλα τα μεγάλα κείμενα, μας προτείνουν έναν συγκεκριμένο τρόπο θέασης της πραγματικότητας και μας  προτρέπουν να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας.

Η γιόγκα συστηματοποιήθηκε ως μια συγκεκριμένη μέθοδος κατανόησης του νου και του πνεύματος, από τον γνωστό Ινδό ασκητή Patanjali, ο οποίος συνέγραψε το βιβλίο Yoga Sutra. Παρόλο που υπάρχουν πληθώρα σημαντικών κειμένων στο μονοπάτι αυτό , η Yoga Sutra και το 8απλό μονοπάτι  αποτελούν  σήμερα την πιο διαδεδομένη μέθοδο και την βάση της πρακτικής μας.

Η λέξη yoga προέρχεται από την σανσκριτική ρίζα yuj που σημαίνει ενώνω. Το νόημα της λέξης εμπεριέχει και άλλα σημαίνοντα όπως  “το  να πας από ένα σημείο, σε ένα άλλο το οποίο πριν δεν την εφικτό”, “να δρας με τέτοιο τρόπο ώστε όλη σου η προσοχή να είναι στραμμένη σε αυτό που κάνεις εκείνη την στιγμή”, “πλήρης απορρόφηση στην δραστηριότητα και στο παρόν, στην κάθε στιγμή”, “να είσαι ένα με το θείο, οτιδήποτε σε φέρνει κοντά στην κατανόηση ότι υπάρχει μια δύναμη μεγαλύτερη από τον εαυτό σου”.

Η γιόγκα ως πρακτική υπηρετεί τον κάθε άνθρωπο,  προκαλεί μεταλλαγή στην διάνοια και επιφέρει μια κατάσταση βαθιάς γαλήνης, ειρήνης, ευδαιμονίας και μη-δυϊσμού. Στην ουσία  οδηγεί τον κάθε άνθρωπο σε διαφορετική κατεύθυνση μέσω της κατάλληλης άσκησης και δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες ώστε να συνειδητοποιήσει το άπειρο δυναμικό του και να εκφράσει πλήρως τoν εαυτό  του.

Πηγή: The heart of Yoga, T.K.V Desikashar