Η γιόγκα ως σωματική άσκηση

Η γιόγκα είναι μια μέθοδος που συνδυάζει όλες τις κινήσεις που χρειάζονται για φυσική υγεία (ευθυγραμμισμένες στάσεις ορθοσωμίας), την συνειδητή αναπνοή, τον διαλογισμό, την εξευγενισμένη διατροφή, την χαλάρωση και ηρεμία, την αρμονική εσωτερική συγκρότηση και την φιλοσοφική αντίληψη του κόσμου. Θεωρεί το άτομο σαν ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο και το αναπλάθει από μέσα προς τα έξω, επηρεάζοντας τον χαρακτήρα του, την υγεία, την συναισθηματική ζωή και την κοινωνική συμπεριφορά του.

Όσο για τη πρακτική της Χάθα Γιόγκα, στα παραδοσιακά κείμενα αναφέρεται  ότι «Χα» σημαίνει ήλιος και «Θα» σελήνη. Δηλαδή  Χάθα Γιόγκα είναι η ένωση και εναρμόνιση των αντιθετικών ενεργειών που υπάρχουν μέσα μας, της θερμής ηλιακής ενέργειας και της δροσερής σεληνιακής ενέργειας, της αρσενικής και της θηλυκής ενέργειας, του θερμού και του κρύου, του πνευματικού και του υλικού.

Συνεπώς, δουλεύοντας με τις ολιστικές αρχές της αρμονίας και της ενότητας, η γιόγκα είναι ένα μέσο για την εξισορρόπηση και την εναρμόνιση του σώματος, του νου και των συναισθημάτων. Αυτό γίνεται μέσα από την τεχνική των asanas (στάσεων), την pranayama (τον έλεγχο της αναπνοής) που οδηγεί στον έλεγχο του νου και τέλος μέσα από τον διαλογισμό που μας οδηγεί σε μια κατάσταση ένωσης με το βαθύτερο είναι μας.

 Asanas

Οι asanas εκτός από ευθυγραμμισμένες στάσεις ορθοσωμίας, ουσιαστικά είναι μια κατάσταση ύπαρξης στην οποία μπορεί κανείς να παραμένει, συνειδητός, ήρεμος, σταθερός, άνετος. Η φράση που τις χαρακτηρίζει, σύμφωνα με τις Σούτρες του Πατάνζαλι είναι “Sthiram, Sukham, Asanam” το οποίο σημαίνει “η στάση εκείνη που είναι άνετη και σταθερή”. Η μηχανική εκτέλεση τους δεν έχει καμία αξία για τον ασκούμενο αν πρώτα δεν συνειδητοποιήσει  και κατανοήσει την βαθύτερη σχέση με την κάθε asana μέσα από την συνεπή και συνεχή εξάσκηση του. Οι asanas προάγουν την υγεία, την απελευθέρωση συναισθηματικών και νοητικών εντάσεων, επηρεάζουν τους αδένες και όλα τα ζωτικά όργανα και αποτελούν την βάση για την εξερεύνηση του σώματος και του νου. Οι asanas “φτιάχνουν τον άνθρωπο γερό, ελεύθερο από αρρώστιες και φωτεινό”. (Hatha Yoga Pradipika).

Ο τρόπος εκτέλεσης τους γίνονται  είτε στατικά (Hatha Yoga) με συγκεκριμένο χρόνο παραμονής μέσα σε αυτές, δίνοντας μας ασφάλεια και χρόνο να παρατηρήσουμε και να διορθώσουμε την στάση καθώς και να αφουγκραστούμε τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας, είτε κινητικά (με λιγότερο χρόνο παραμονής μέσα σε αυτές), ως μια αρμονική αλληλουχία κινήσεων και σε πλήρη σύνδεση με την αναπνοή οδηγώντας σε έναν διαλογισμό εν κινήσει. (Vinyasa yoga)

Πηγές: “Οι διδαχτικές τεχνικές της Hatha Yoga” Μιχάλης Φιλίνης // “Ασάνα, Πραναγυάμα, Μούντρα, Μπάντα” Εκδ. Bihar School of yoga, Munger, India // “Hatha Yoga Pradipika”